PROUD TO BE A LIBRARIAN

စာကြည့်တိုက်မှူးဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူကြပါစို့

ဦးဥာဏ်ထွန်း
နာယက
မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်အသင်း
စာကြည့်တိုက်မှူးအဆင့်(၁)(ငြိမ်း)
မန္တလေးတက္ကသိုလ်
Chief Librarian
ILBC (MDY) စာကြည့်တိုက်မှူး