ဒေါက်တာသော်ကောင်း
ဦးတင်မောင်လွင်
ဒေါ်တင်ဘုန်းနွယ်
ဒေါ်ခင်ခင်ထွန်း
ဦးဉာဏ်ထွန်း
ဦးသန်းအောင်
ဒေါ်အဝင်း
ဒေါ်ခင်နှင်းဦး
ဦးအောင်မြင့်
ဦးသိန်းရွှေ
ဦးမြင့်ကြိုင်
ဦးအေးချို

အမှုဆောင်အဖွဲ့

ဒေါ်မြတ်စန်းငြိမ်း
ဥက္ကဌ
ဒေါ်စိုးစိုးလင်း
ဒုဥက္ကဌ ၁
ဒေါက်တာခင်လေးစိုး
ဒုဥက္ကဌ
ဒေါ်စန္ဒြာချစ်ဖို့ အထွေထွေ
အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်မိမိ
အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်ဆွေဆွေမာ
တွဲဘက်

အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်စုစု
ဘဏ္ဍာရေးမှူး
ဒေါ်မိမိခင်
တွဲဖက်

ဘဏ္ဍာရေးမှူး
ဒေါ်မာမာချို
တွဲဖက်
ဘဏ္ဍာရေးမှူး-၂
ဦးခင်မောင်ဆွေ
စာရင်းစစ်မှူး
ဒေါက်တာမာစီစည်းစိမ်မိုး
ဒေါ်တင်အေးခိုင်
ဒေါ်နွယ်နီ
ဒေါ်ဝတ်ရည်စိုး
ဒေါ်တင်တင်အေး